Storitve in tehnična podpora

Zagotavljanje in izboljšava kakovosti storitev je za naše podjetje pomembno vodilo, ki ga uresničujemo skozi nenehna izobraževanja in dodatna usposabljanja našega osebja. Pri naših aktivnosti dajemo velik poudarek na iskanje optimalnih rešitev za kupce in uporabnike naprav, s kakovostno poprodajno tehnično in servisno podporo pa zagotavljamo njihovo učinkovito in trajno uporabo.

 

Ker so naše naprave in sistemi zasnovani tako, da dopuščajo možnosti nadgradenj in posodobitev, verjamemo v dolgoročno sodelovanje s kupci in uporabniki naših naprav. Našim strankam nudimo:

 

Izobraževanje in usposabljanje

Uporabnikom naših naprav omogočamo kakovostno izobraževanje s pridobitvijo certifikatov proizvajalca za uporabo merilnikov. Izobraževanja izvajajo pooblaščeni predavatelji proizvajalca. 

Poleg osnovnega izobraževanja ponujamo tudi osveževanje znanja pri uporabi naših naprav s specializiranimi tečaji, na katerih uporabnike izobražujemo in usposabljamo za uporabo merilnikov in pravilno izvajanje meritev.

Kontaktirajte nas za uporabniško šolanje za dopplerske in laserske merilnike hitrosti.

 

Analize prometa in statistični podatki

Povsod tam, kjer se izkaže potreba po nadzoru prometa, pa naj so to mestne ulice ali lokalne ceste, izvajamo štetje prometa s samodejnimi števci prometa. Našim strankam nudimo možnost postavitve števcev prometa na različne cestne odseke, za katere se iz najrazličnejših razlogov pojavi potreba po zbiranju podatkov o gostoti prometa, hitrosti vozil, časovnih intervalih prometnih konic, podatkih o kršitvah hitrosti itd.
Tako dobljene podatke statistično obdelamo, naši naročniki pa jih pozneje koristno uporabijo za nadaljnja načrtovanja ukrepov za izboljšanje varnostnih razmer v prometu oz. pri strateškem načrtovanju infrastrukture.

S programsko opremo ViaGraph5 pobiramo in obdelamo podatke iz števca prometa ter jih pripravimo za obdelavo v excel.

 

Servis in vzdrževanje naprav

Naše podjetje ne ponuja samo naprav. Delujemo tako, da našim kupcem pomagamo najti optimalno rešitev za njihove težave. K rešitvam sodi: kakovostna poprodajna tehnična servisna podpora za uporabo naprav ter vzdrževanje in servisiranje naprav in njihovih komponent. 

V našem podjetju ostajamo z vami tudi po dobavi in smo na voljo pri uporabniški podpori za servisiranje naprav. Vedno pa vam pomagamo pri reševanju težav z uporabo in pri rednem vzdrževanju naprav.