Pametne rešitve
za večjo prometno varnost

Dobava in vzdrževanje sodobnih prometno nadzornih in informacijskih sistemov.
Rezervacija vozil


Spletna rezervacija vozil z
merilnikom hitrosti MRC.

Overitev meril


Overitev meril za dopplerska
merilnika hitrosti MRC in MRS580.

IZDELKI

Dobava na ključ

Nudimo pomoč pri načrtovanju prometne rešitve, dobavi in vzdrževanju ter tako zagotavljamo nemoteno in dolgoročno učinkovito delovanje vseh naših sistemov.

Standardi kakovosti

Izdelki skladni z EC direktivami 1999/5/EC (R TTE), 2002/95/EC (ROHS), 20047108/EC, 2006/95/EC, CE in EMC kompatibilni.

Kakovostna podpora

S kakovostno tehnično in servisno podporo zagotavljamo njihovo učinkovito in trajno uporabo.

Družbena odgovornost

Kot družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetje, želimo prispevati k večji varnosti v prometu.