V Divači pristopili k meritvam hitrosti

Občina Divača

1 / 1

Naročnik: Občina Divača
Lokacija: Divača
Leto izvedbe: 2019
Izdelki v projektu: Stacionarno ohišje za merilnik hitrosti MultaRadar SD580