Dobava naprav za osvetlitev prehodov za pešce

MO Novo mesto

1 / 1

Naročnik: MO Novo mesto
Lokacija: Novo mesto
Leto izvedbe: 2016
Izdelki v projektu: LED prometni znak 2431
Safety Cross
LED svetilka Kanja