Test transport tekočin

Robotina d.o.o.

1 / 1

Testni opis.

Naročnik: Robotina d.o.o.
Lokacija: Ljubljana
Leto izvedbe: 2019