+(386)01/434-44-14
Kontrolni organ

Kakovost kot odličnost in izjemnost je v našem poslovanju stalen cilj. Zagotavljanje kakovosti je zato dinamična naloga, ki je v našem delu prisotna na vseh področjih. Uvajanje standarda SIST EN ISO ⁄ IEC 17020:2012 v naše poslovanje in pridobitev akreditacije za kontrolni organ, ki deluje samostojno znotraj podjetja in izvaja kontrolo meril na podlagi imenovanja Urada Republike Slovenije za meroslovje, je le formalna potrditev naše usposobljenosti in najvišje kakovosti.

Želimo si biti boljši, ne prvi.